زناشویی

پس از تولد نوزاد و در دوره شیر دادن، تغییرات عاطفی و فیزیکی مهمی در مادر رخ می‌دهد. برای گرم نگه‌داشتن کانون خانوادگی، اطلاع از این تغییرات مفید است.
قبل از تولد نوزاد، فعالیت هورمون‌های جنسی بیش از هورمون‌های مادری است. بعد از تولد نوزاد، عکس این وضعیت به‌وجود می‌آید.
به جهت مسئولیت بیشتر در زمینه پرورش نوزاد، فعالیت هورمون‌های مادری بر هورمون‌های جنسی غلبه می‌کند. این امر تا هنگام از شیر گرفتن نوزاد ادامه می‌یابد. در این دوره که در حقیقت فصل تازه‌ای از زندگی زناشویی است، مهر مادری بر میل جنسی غلبه می‌کند و روابط بین زن و شوهر تا اندازه‌ای به سردی می‌گراید. این تغییر حالت، به عنوان یک امر غریزی، برای ادامه حیات و بقای نسل لازم است.
در این دوره، مادر بیش از اندازه خسته می‌شود و همین امر، عامل مهمی در بی‌میلی او نسبت به شوهر و در نتیجه سرد شدن روابط زناشویی است.
بیشترین نیروی مادر صرف رسیدگی به نوزاد و شیر دادن به او می‌شود. به شکلی که وقت و حوصله‌ای برای او باقی نمی‌گذارد تا کنار شوهرش با آرامش خاطر بنشیند یا از مصاحبت او لذت ببرد.
بعد از زایمان و به‌ویژه هنگام شیر دادن، میزان میل به رابطه جنسی در خانم‌ها متفاوت است. بعضی از آن‌ها تمایل بیشتری دارند و در برخی دیگر، این تمایل نوساناتی دارد، یعنی گاهی زیاد و گاهی کم می‌شود.
مصاحبت و معاشقه زن و شوهر در این دوره، ممکن است با مزاحمت‌هایی روبه‌رو شود:
– هورمون‌های عامل رفلکس ترشح شیر، در اوج هیجان‌های جنسی فعال می‌شوند و باعث ریزش شیر می‌شوند.
– کاهش هورمون استروژن نیز در دوره شیر دادن موجب کاهش ترشحات زنانگی می‌شود و مزاحمت دیگری به حساب می‌آید.
– علاوه بر این‌ها، بیدار شدن و گریه نوزاد هم در این میان، مشکل دیگری پدید می‌آورد.
این تغییرات هورمونی که باعث سردی خانم‌ها می‌شود، در مردها دیده نمی‌شود. از همین رو، در این فصل سرد از زندگی زناشویی، شوهر اغلب از سردی و بی‌توجهی همسرش شکایت می‌کند و تا اندازه‌ای نوزاد را مسئول این تغییر رفتار می‌داند.

در پست روابط جنسی تازه والدین چند راهکار در این مورد بیان شده که پیشنهاد میکنم آن را بخوانید.

/ 0 نظر / 21 بازدید